Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Trung tâm Xúc tiến TM & ĐT Việt Nam - Bulgaria và MB Bank