Đại diện Chính phủ và Đại sứ quán Bulgaria giới thiệu cơ hội KD & ĐT cùng chính sách nhận Quốc tịch EU tại Đà Nẵng