Lễ kỷ niệm 1 năm thành lập Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Việt Nam - Bulgaria